Schapen

Drachtigheid bij schapen is via scannen vast te stellen vanaf 30 dagen na dekking.

Tussen 35 en 45 dagen is het meestal mogelijk vast te stellen of het om een eenling- of een meerlingdracht gaat. Het exacte aantal vruchten is echter moeilijker te bepalen.

Wanneer u weet hoeveel schapen er drachtig zijn, kunt u tijdig uw bedrijfsvoering aanpassen.