Echoscopie

Al 30 jaar scannen wij landbouwhuisdieren op drachtigheid. Denk hierbij aan varkens, schapen, geiten, koeien en sinds kort ook bij alpaca’s. Elk van deze dieren heeft zijn eigen draagtijd en dit betekent ook dat bij elke soort de drachtigheid vanaf een ander tijdstip vastgesteld kan worden.

Hoe dat precies werkt, daar vertellen we je graag meer over.

Echoscopie bij schapen

Heb jij meerdere schapen in je bezit? Dan is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van de schapen die drachtig zijn. Door middel van een scan kun je uitstekend achterhalen welke van jouw schapen drachtig zij, zodat je hier rekening mee kan houden. De dieren die niet drachtig zijn kun je gewoon buiten laten lopen en hoef je niet bij te voeren met krachtvoer.

Drachtigheid bij schapen is al 32 dagen na de dekking vast te stellen. Bij schapen, vooral die al eerder geworpen hebben, is de kans op een meerling altijd aanwezig. Of jouw schaap drachtig is van een eenling of een meerling is goed te achterhalen met een echoscopie, mits je deze doet tussen de 45 en 70 dagen na de dekking.

Bij melkschapen komt schijndracht regelmatig voor. Bij deze schijndracht zit er vocht in de baarmoeder, waardoor de schapen niet bronstig worden. Met scannen kunnen we schijndracht makkelijk ontdekken. 

Echoscopie bij geiten

Dracht bij geiten is gemakkelijk vast te stellen met een echoscopie, dit kan al 35 dagen na de dekking. Als je vanaf 35 dagen wil scannen, is het wel belangrijk dat je de exacte dekdatum weet. In de praktijk is dit natuurlijk lastig vast te stellen als je niet werkt door middel van inseminatie. Daarom raden wij aan om te beginnen met scannen vanaf zeven á acht weken, nadat de bok is toegevoegd aan het koppel geiten.

Vanaf de herfst tot het voorjaar komt er bij melkgeiten regelmatig schijndracht voor. Dit heeft als gevolg dat de melkproductie aanzienlijk daalt. Om ervoor te zorgen dat je geiten beter in productie blijven, kun je ervoor kiezen om regelmatig te scannen op schijndracht en dracht. Op deze manier hou je een goed overzicht welke geiten drachtig zijn en welke niet. Het scannen van de geiten kan gewoon in de melkstal gebeuren. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen er al snel 350 tot 500 melkgeiten per uur worden gescand. Bij lammeren ligt dit aantal wat lager, namelijk tussen de 175 en de 250 per uur.

Echoscopie bij varkens

Het scannen van zeugen is binnen de varkenshouderij al jaren een onmisbare methode om vast te stellen of een zeug drachtig of gust is. Vanaf 17 dagen na inseminatie is het al mogelijk om te bepalen of een zeug wel of niet drachtig is. Op dat moment zijn er nog geen vruchtblaasjes zichtbaar. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij aan de structuur van de baarmoeder zien of de zeug gust of drachtig is.

Hoe sneller je bent met het vaststellen van wel of niet drachtig, hoe beter je het aantal verliesdagen kan beperken. De kosten van een verliesdag worden ingeschat op €5,- of zelfs hoger per zeug. Dit betekent dat in een cyclus van drie weken de kosten kunnen oplopen tot meer dan €100,- per zeug.

Om dit zo goed mogelijk te beperken, worden er verschillende methodes gebruikt. Zo scannen wij zeugen rond dag 17-21, 23-28 en 38-50 na inseminatie. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van de scans aanzienlijk verhoogd. Het regelmatig scannen van de zeugen zorgt voor een kleinere kans op guste zeugen in de kraamstal. Daarmee beperk je de kosten van verliesdagen.

Alpaca's

De draagtijd van alpaca’s ligt aanzienlijk hoger, dan bij andere landbouwhuisdieren. Alpaca’s hebben namelijk een draagtijd van 11 tot 12 maanden. Door deze lange draagtijd en de dikke vacht is het vanaf buitenaf moeilijk te zien of een alpaca drachtig is. Toch kun je met behulp van een scan al na zes weken vaststellen of het dier drachtig is. Dit doen wij door middel van een echoscopie via de buikwand. Bij deze methode hoeft de buik van het dier niet van tevoren kaalgeschoren te worden.

Echoscopie bij koeien

Koeien kunnen gescand worden vanaf 30 dagen na inseminatie of dekking. Dit onderzoek gebeurt rectaal. Op deze manier kunnen wij ook eventuele afwijkingen aan de baarmoeder en de eierstokken vaststellen.

Overige huisdieren

Heb je andere huisdieren waarbij je graag wilt achterhalen of deze drachtig zijn? Dat kan! Bij kleine huisdieren zoals honden en katten is de dracht al 30 dagen na de dekking te bepalen. Ook bij deze kleine huisdieren maken wij gebruik van een echoscopie.